Tuesday, April 25, 2017

za za

ra shum ra shum  ra shum
der gobbilty gook

za za za za

babac babac

sam sam sam

za za za za

...once more from the top...